Mass Mailing Demo

Przykładowy moduł panelu administratorskiego odpowiedzialny za masową wysyłkę maili.

Mass Mailing Demo

Moduł jest napisany w oparciu o framework CakePHP 2.4, a wygląd w oparciu o Twitter Bootstrap. Wszystkie czynności odbywają się bez przeładowania strony w oparciu o szeroko rozumiany AJAX. Panel umożliwia:

  • Zarządzanie bazą mailingową (dodawanie/usuwanie użytkowników i grup)
  • Wysyłkę maili do całych grup, pojedynczych użytkowników i dowolnej kombinacji obu
  • Import bazy w oparciu o plik XLS (arkusz kalkulacyjny Excel zawierający dwie kolumny – nazwa/email)
  • Dołączanie plików do maila z użyciem SWFUpload (dołączanie wiele plików z widocznym postępem uploadu)
  • Wysyłkę maili przez AJAX na pojedyncze maile (widoczny postęp wysyłki do dużej liczby adresatów)
  • Podgląd wysyłanego maila
  • Podgląd statystyk

Ograniczenia wersji demo:

  • Maile nie są w rzeczywistości wysyłane.
  • Do maila można dołączyć jedynie pliki graficzne.