Licznik długu Polski v.2

Licznik długu publicznego Polski

Dane z okresu 01.10.2012-30.09.2013

Dane używane w liczniku (źródło danych):

 • Dług publiczny z dnia 1 pazdziernika 2013r.: 890 579,6 mln złotych
 • Przyrost długu w skali rocznej na podstawie okresu 1 października 2012r. do 30 września 2013r.: 55,1 mld złotych.

Dane archiwalne:

 • Dług publiczny z dnia 1 pazdziernika 2010r.: 746 126,3 mln złotych
 • Przyrost długu w skali rocznej na podstawie okresu 1 pazdziernika 2009r. do 30 września 2010r: 86 336,560 mln złotych.
 • Dług publiczny z dnia 1 lipca 2009r.: 635 613,90 mln złotych
 • Przyrost długu w skali rocznej na podstawie okresu 1 lipca 2008r. do 31 czerwca 2009r: 106 572,61 mln złotych.
 • Dług publiczny z dnia 1 października 2009r.: 659 790,4 mln złotych
 • Przyrost długu w skali rocznej na podstawie okresu 1 października 2008r. do 31 września 2009r: 121 330,126 mln złotych.
 • Dług publiczny z dnia 1 stycznia 2010r.: 669 992,6 mln złotych
 • Przyrost długu w skali rocznej na podstawie okresu 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r: 72 228,187 mln złotych.
 • Dług publiczny z dnia 1 kwietnia 2010r.: 688 539,2 mln złotych
 • Przyrost długu w skali rocznej na podstawie okresu 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r: 60 916,113 mln złotych.
 • Dług publiczny z dnia 1 lipca 2010r.: 721 211,6 mln złotych
 • Przyrost długu w skali rocznej na podstawie okresu 1 lipca 2009r. do 30 czerwca 2010r: 85 597,086 mln złotych.


Link do dema

Jak umieścić licznik na swojej stronie?

W miejscu gdzie chcemy aby pojawil się licznik wklejamy kod:

<script src="http://tomaszmazur.eu/projekty/dlugpubliczny2/dlug.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">new dlug();</script>

Jeśli planujemy skorzystać ze skryptu wielokrotnie, polecam umieścić pierwszą linijkę w sekcji <head> strony.

<head>
...
<script src="http://tomaszmazur.eu/projekty/dlugpubliczny2/dlug.js" type="text/javascript"></script>
...
</head>

Aby teraz wstawić licznik wystarczy umieścić na stronie:

<script type="text/javascript">new dlug();</script>

Jak skonfigurować licznik?

Skrypt konfigurujemy przez podanie parametrów. Parametry podajemy przy tworzeniu nowego objektu skryptu, np. new dlug('parametr:wartość');. Przykład wywołania skryptu z parametrem:

<script src="http://tomaszmazur.eu/projekty/dlugpubliczny2/dlug.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">new dlug('class:nazwa_klasy');</script>

Skrypt możemy wywołać z kilkoma parametrami w nastepujący sposób:

<script src="http://tomaszmazur.eu/projekty/dlugpubliczny2/dlug.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">new dlug('parametr1:wartosc','parametr2:wartosc','parametr3:wartosc');</script>

A oto lista parametrów, które są dostępne w skrypcie:

 1. class:nazwa_klasy
  Określa nazwę klasy z jaką zostanie utworzony skrypt, inaczej system szablonów; domyślnie ‚dlug_std’. Po zastosowaniu instrukcji z sekcji „Jak skorzystać z systemu szablonów”, dostępne są następujące szablony: ‚dlug_std’,’dlug_red’,’dlug_bw’. Nie będę opisywał jak tworzyć własny szablon, osoby zainteresowane z pewnością poradzą sobie same. W razie wątpliwości służe pomocą.
 2. format:long
  Po dodaniu tego parametru liczba jest wyświetlana w formacie: 999 milionów 999 tysięcy 999 złotych
 3. type:typ_licznika
  Określa typ licznika, domyślnie ‚std’. Obsługiwane typy:

  • ‚std’ – standardowy licznik długu
  • ‚percapita’ – licznik długu na jednego mieszkańca Polski
 4. title:tytuł
  Określa treść nagłówka(tytuł). Domyślnie ‚dług publiczny Polski’. Wpisujemy dowolny tekst.

Jak skorzystać z systemu szablonów?

Aby skorzystać z systemu szablonów, w sekcji <head> strony umieszczamy link do styli css:

<head>
...

<link href="http://tomaszmazur.eu/projekty/dlugpubliczny2/dlug.css" rel="stylesheet" type="text/css">
...

</head>

Alternatywny licznik

Zegar długu, autorem jest Marek Łangalis. Nasze projekty powstały niezależnie.
Alternatywny zegar długu