CakePHP Position Behavior

CakePHP Position Behavior

Behavior do CakePHP 2.x. Pozwala na prostą obsługę list uporządkowanych, umożliwiając podział listy na kategorię.

Link do projektu na GitHub: CakePHP Position Behavior