MySQL: Reorganizacja kluczy głównych tabeli

Krótki post o tym jak należy postępować gdy chcemy dokonać reogranizacji kluczy głównych tabeli. Tyczy się to tylko tabel, które mają indeks główny numerowany automatycznie. Przykładowo mamy tabelę w której istnieją wpisy dla kluczy głównych: 1,3,5,10, a chcemy ją tak przenumerować, żeby te klucze przyjmowały wartości: 1,2,3,4. Rozwiązanie sprowadza się do 3 zapytań SQL:

ALTER TABLE `users` DROP `id`;
ALTER TABLE `users` AUTO_INCREMENT = 1;
ALTER TABLE `users` ADD `id` int UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY FIRST;

Oczywiście rozwiązanie posiada jedną ogromną wadę: nadaje się do zastosowania tylko tam, gdzie nie mamy relacji z tabelą którą modyfikujemy. Na szczęscie mój obiekt testowy spełniał to założenie.

CakePHP: Optymalizacja tabel ACL

Natknąłem się w sieci na ciekawy kawałek kodu SQL, który drastycznie zwiększa wydajność zapytań do tabel ACL. Zmiana polega jedynie na nałożeniu indeksów i kluczy obcych. Kod został znaleziony na grupie dyskusyjnej CakePHP.

/* ACL Tables */
 
CREATE TABLE acos (
  id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
  parent_id INT DEFAULT NULL,
  model VARCHAR(255) DEFAULT '',
  foreign_key INT UNSIGNED DEFAULT NULL,
  alias VARCHAR(255) DEFAULT '',
  lft INT DEFAULT NULL,
  rght INT DEFAULT NULL
) ENGINE = INNODB;
-- table name is quoted because it is a reserved word
CREATE INDEX idx_acos_lft_rght ON `acos`(lft,rght);
CREATE INDEX idx_acos_alias ON `acos`(alias);
CREATE INDEX idx_acos_model_foreign_key ON `acos`(model(255),foreign_key);
 
CREATE TABLE aros (
  id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
  parent_id INT DEFAULT NULL,
  model VARCHAR(255) DEFAULT '',
  foreign_key INT UNSIGNED DEFAULT NULL,
  alias VARCHAR(255) DEFAULT '',
  lft INT DEFAULT NULL,
  rght INT DEFAULT NULL
) ENGINE = INNODB;
-- table name is quoted because it is a reserved word
CREATE INDEX idx_aros_lft_rght ON `aros`(lft,rght);
CREATE INDEX idx_aros_alias ON `aros`(alias);
CREATE INDEX idx_aros_model_foreign_key ON `aros`(model(255),foreign_key);
 
CREATE TABLE aros_acos (
  id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
  aro_id INT UNSIGNED NOT NULL,
  aco_id INT UNSIGNED NOT NULL,
  _create CHAR(2) NOT NULL DEFAULT 0,
  _read CHAR(2) NOT NULL DEFAULT 0,
  _update CHAR(2) NOT NULL DEFAULT 0,
  _delete CHAR(2) NOT NULL DEFAULT 0
) ENGINE = INNODB;
-- table names are quoted because they are reserved words
CREATE UNIQUE INDEX idx_aros_acos_aro_id_aco_id ON `aros_acos`(aro_id, aco_id);
ALTER TABLE aros_acos ADD CONSTRAINT FOREIGN KEY (aro_id) REFERENCES `aros`(id);
ALTER TABLE aros_acos ADD CONSTRAINT FOREIGN KEY (aco_id) REFERENCES `acos`(id);

CakePHP: Checkbox zamiast multiselect

Załóżmy, że mamy model Post i Tag posiadający relację HABTM. Tworząc widok dodawania nowego postu chcemy mieć możliwość wyboru tagów które są przypisane do postu. Standardowo napiszemy w naszym widoku:

echo $this->Form->input('Tags', array(
  'label'=>__('Tagi',true)
));

Spowoduje to stworzenie elementu select z opcją wielokrotnego wyboru. Jest to element na ogół kłopotliwy ze względu na konieczność używania przycisku control w trakcie zaznaczanie, co ze strony użyteczności jest wielkim nieporozumieniem. CakePHP przychodzi nam z pomocą i umożliwia bardzo proste rozwiązanie problemu. Wystarczy do tablicy parametrów dodać klucz multiple z wartością checkbox. Skutkuje to stworzeniem serii elementów checkbox. Całość wygląda następująco.

echo $this->Form->input('Tags', array(
  'label'=>__('Tagi',true)
  ,'multiple'=>'checkbox'
));

Na ogół jest to rozwiązanie lepsze niż element select. Sposobem najlepszym jest jednak stworzenie elementu ktory nazywam ‚multiselect-checkbox’. Do stworzenia jego potrzebujemy jednak użyć nieco javascriptu. Można się wkrótce spodziewać artykułu na ten temat.

jQuery: Jak sprawdzić czy element istnieje?

Jak sprawdzić czy element istnieje za pomocą jQuery? Jak sprawdzić ile takich elementów istnieje? Ostatnio spotkałem się z takim problemem. Naturalnym odruchem jest napisanie następującego kawałka kodu:

var x = $('.some-element');
if(x) {//zakładamy że ten fragment kodu wykona się tylko wtedy gdy element istnieje
  alert('Błędne rozwiązanie!');
}

Niestety rozwiązanie to jest jak najbardziej błędne. Zmienna x zawsze będzie istnieć, będzie obiektem jQuery. Prawidłowy sposób polega na sprawdzeniu właściwości length tego obiektu. Wartość tej właściwości jes równa ilości znaleźionych elementów.

var x = $('.some-element');
if(x.length) {
  alert('Znaleziono ' + x.length + ' elementów.');
}

Rozwiązanie proste, ale może wpędzić w chwilę zakłopotania, jeżeli nie znamy prawidłowego sposobu.

CakePHP: Korzystanie z helpera z poziomu innego helpera

Co należy zrobić żeby móc korzystać z jakiegoś helpera w CakePHP z poziomu innego helpera? Zadanie jest banalne i nie różni się niczym od korzystania z helperów w zwykłym kontrolerze. Zarówno sposób zaincludowania jak i sposób dostępu do helpera jest identyczny. W zaprezentowanym fragmencie kodu korzystam z HtmlHelper z poziomu stworzonego przezemnie MyHelper.

class MyHelper extends AppHelper {
  var $helpers = array('Html');
 
  function myMethod() {
    return $this->Html->link('Moja strona', 'http://tomaszmazur.eu');
  }
}

CakePHP: Dynamiczne ładowanie zewnętrznych modeli

Czasami zdarza się konieczność korzystania z modelu niepowiązanego z danym modelem/kontrolerem. Przykładem z życia wziętym jest model Setting – prosta tablica zawierajaca różne ustawienia do naszej aplikacji, prawdopodobnie modyfikowalne z poziomu panelu administracyjnego. Będziemy korzystać z tego modelu w bardzo wielu niepowiązanych modelach. W moich aplikacjach model ten zazwyczaj nie posiada żadnych powiązań. Częstym błędem początkujących programistów CakePHP jest próba korzystania z modelu z poziomu kontrolerów za pomocą właściwości $uses.

var $uses = array('Model1','Setting')

Spowoduje to załadowanie modelu Setting przy każdym uruchomieniu kontrolera. Jezeli kontroler posiada metody(akcje) dla których model Setting jest niepotrzebny, to podany kawalek kodu nie jest optymalny. Korzystanie z modelu Setting obywa sie teraz na zasadach analogicznych do korzystania z natywnego modelu kontrolera.

$results = $this->Setting->findById('1');

Zalecaną metodą ładowania zewnętrznych modeli jest ładowanie dynamiczne. Następującą linijkę kodu należy umieścić w metodzie wymagającej dostęp do modelu Setting.

$this->loadModel('Setting');

Korzystanie z modelu odbywa się na zasadach analogicznych do metody z $uses. Jest to zalecana metoda korzystania z zewnętrznych modeli.

 

Jeżeli zajdzie konieczność skorzystania z zewnętrznego, niepowiązanego modelu z poziomu jakiegos modelu, z przyczyn oczywistch nie możemy skorzystać z powyższej metody. Informacja dla nieco mniej obeznanych czytelników, metoda loadModel istnieje w klasie Controller, która jest niedostępna z poziomu modelu. Należy zatem skorzystać z ClassRegistry::init() w następujący sposób

$setting = ClassRegistry::init("Setting");
$results = $setting->findById('1');

Dodam, że nie zdażyła mi się jeszcze koniecznośc załadowania zewnętrznego modelu z poziomu innego modelu. Można oczywiście korzystać z instrukcji ClassRegistry::init() z poziomu kontrolera. Należy jednak pamiętać, aby przypisać model do zmiennej, z której będzie korzystać.

$setting = ClassRegistry::init("Setting");
//$results = $this->Setting->findById('1');
$results = $setting->findById('1');

Zakomentowana linijka nr 2 jest niepoprawna i zwróci błąd. Tyle w temacie dynamicznego ładowania modeli.

CakePHP: IdeaCache – Internal Server Error 500

Artykuł ten jest kontynuacją poprzedniego, dotyczącego błędu w aplikacjach CakePHP na serwerach home.pl. Element, który sprawia kłopot na tych serwerach to IdeaCache. Ten i podobne problemy zostały opisane w następujących linkach:

1. http://cakephp.lighthouseapp.com/projects/42648/tickets/817-class-cakelog-not-found

2. http://cakephp.lighthouseapp.com/projects/42648/tickets/923

Aby naprawić ten błąd należy zamienić kawałek kodu w pliku /cake/libs/cake_log.php

z

if (!defined('DISABLE_DEFAULT_ERROR_HANDLING')) {
  set_error_handler(array('CakeLog', 'handleError'));
}

na

if (!defined('DISABLE_DEFAULT_ERROR_HANDLING')) {
  $cakeLog =& CakeLog::getInstance();
  set_error_handler(array(&$cakeLog, 'handleError'));
}

Musimy pamiętać o tym, że jest to ingerencja w źródła CakePHP. Przy każdej aktualizacji, będziemy musieli podmieniać wyżej wymieniony fragment kodu. Pomimo tej wady, zdecydowałem się na zastosowanie tego fixa. Jeżeli to nie zadziała, to w wyżej wymienionych linkach są również podane inne sposoby naprawy.

CakePHP: home.pl – Internal Server Error 500

UWAGA!

 

Artykuł ten jest nieaktualny! Rozwiązanie problemu jest niepoprawne, prawidłowe rozwiązanie znajduje się w artykule: CakePHP: IdeaCache – Internal Server Error 500

 

Natknąłem się dzisiaj na błąd podczas przenoszenia serwisu opartego na CakePHP na serwer firmy home.pl. Nigdy nie podobała mi się ta firma, ale do tej pory nie stwarzała mi specjalnych kłopotów.

Po wgraniu strony na nowy serwer, ustawilem debug na wartość 2 celem odswieżenia wewnetrznego cache’a CakePHP. Po pomyślnym otworzeniu strony ustawilem debug na wartość 0. Po ponownym otwarciu strony wyskoczył mi błąd Internal Server Error 500. Po przeszukaniu internetu, doszedłem do tego, że należy dodać do pliku .htaccess znajdującego się w nadrzędnym naszej aplikacji, tj. katalog zawierający katalogi app,cake,plugins,vendors; linię RewriteBase /podkatalog/. A zatem cały plik będzie wyglądał następująco

<ifmodule mod_rewrite.c="">
  RewriteEngine on
  RewriteBase /podkatalog/
  RewriteRule  ^$  webroot/  [L]
  RewriteRule  (.*) webroot/$1  [L]
 </ifmodule>

Z moich obserwacji wynika, że bez tej linijki CakePHP nie jest w stanie przeładować swoich wewnetrznych cache. Odpalamy naszą aplikację z debug ustawionym na 2, następnie zmieniamy na 0 i wszystko powinno ładnie chodzić. Co ciekawe mogę również usunąc dodaną linijkę kodu i wszystko będzie działać jak należy. Można wnioskować, że dodanie tej linijki jest konieczne jedynie dlatego, aby CakePHP mógł przeładować wewnętrzne cache. Mam nadzieję, że ktoś z podobnym problemem trafi na ten artykuł.

CakePHP: Usuwanie rekurencyjne (kaskadowe)

Jeżeli chcemy skasować rekord z bazy danych, wraz z wszystkimi powiązaniami rekordami z innych modeli wystarczy ustawić odpowiednie parametry w modelu(dla danego powiązania dependent = true a następnie wywołać metodę delete() na modelu. Nazwijmy to usuwanie rekurencyjne, lub usuwanie kaskadowe. Załóżmy, że mamy model User, który posiada powiązanie hasOne z modelem Account, hasAndBelongsToMany z modelem Tag, oraz powiązanie hasMany z modelem Photo. Dodatkowo model Account posiada powiązanie hasMany z modelem Information. Pomijam powiązanie belongsTo, gdyż nie wyobrażam sobie sytuacji, że chcemy usunąć model z takim powiązaniem. Nasze modele wyglądają następująco.

class User extends AppModel {
 var $hasOne = array('Account');
 var $hasMany = array('Photo');
 var $hasAndBelongsToMany = array('Tag');
}
 
class Account extends AppModel {
 var $hasMany = array('Information');
}

Wywołując w kontrolerze users $this->User->delete($id); skasujemy rekord z modelu User oraz wszystkie rekordy z tabeli tags_users, czyli z tabeli łączącej model User z modelem Tag. Dzieje się tak dlatego, że relacje HABTM są domyślnie zależne od siebie. Co zrobić aby skasować powiązanie rekordy z modeli Account, Photo, Information? Wystarczy określić, że modele są zależne od siebie. Nasze modele wyglądają teraz następująco.

class User extends AppModel {
 var $hasOne = array('Account' => array('dependent' => true));
 var $hasMany = array('Photo' => array('dependent' => true));
 var $hasAndBelongsToMany = array('Tag');
}
 
class Account extends AppModel {
 var $hasMany = array('Information' => array('dependent' => true));
}

Tak określone modele tworzą zależności pomiędzy modelami. Kasując użytkownika kasujemy wszystkie jego zdjecia, konto, oraz informacje należące do konta. Bardzo prosta i przydatna procedura.

PHP: zmienne zmiennych – zmienne dynamiczne

Spotkałem się ostatnio z problemem dostępu do zmiennej w PHP, której nazwa nie jest znana do chwili uruchomienia skryptu. Rozwiązanie okazuje się banalne. Dla przykładu załóżmy że chcemy wyświetlić zmienną o nazwie $nieznana_nazwa. Należy skorzystać z następującej składni.

$name = 'nieznana_nazwa';
echo ${$name};

Jest to równoznaczne z napisaniem echo $nieznana_nazwa. Sytuacja kiedy nie znamy nazwy zmiennej nie wydaje się częsta, istnieje prawdopodobnie milion innych sposobów aby to obejść, np. skorzystać z tablicy. Ten sposób wydaje się ciekawy, dlatego nie chciałbym o nim zapomnieć. 😉