CakePHP: Linki w array

Dzisiaj krótki, ale bardzo przydatny wpis dotyczący tworzenia linków w CakePHP za pomocą tablic.
Na początek przedstawię ideę linków w array. W szablonach strony możemy tworzyć odnośniki w zwyczajny sposób, ale korzystanie z tablic niesie za sobą liczne korzyści, w szczególności jeśli chcemy korzystać z funkcjonalności reverse routing. Pozwala to na łatwe, szybkie i sprawne operowanie linkami. Nie musimy się martwić „treścią” linku, a jedynie kontrolerem/akcją jaką mamy obsłużyć, oraz danymi jakie chcemy przekazać.
W ogóle struktura linków wygląda następująco:

<?php echo $html->link(
    'Tekst linku',
    array('controller'=>'nazwa_kontrolera', 'action'=>'akcja', id),
    array('class'=>'klasa1','inny_atrybut_html'=>'jakaś_wartość'),
    "Komunikat pytający czy chcieliśmy kliknąć w link?"
);?>

Wymagane są oczywiście tylko pierwsze dwa parametry. Pierwszy parametr to treść linku, tekst który widzi użytkownik. Parametr nr 2 to jest „Nasz” array, zawiera on informacje najistotniejsze czyli nazwę kontrolera oraz akcję do której kieruje link. Możemy również podać id które CakePHP przekazuje do akcji. Aby zobaczyć korzyści płynące z tego rozwiązania ponownie odsyłam do wpisu o przyjaznych linkach. Parametr nr 3 to atrybuty html, np. class, id. Parametr nr 4 to javascript’owy komunikat pytający czy aby na pewno chcieliśmy kliknąć w link. Mówiąc fachowo ostatni parametr dodaje do linku onclick="confirm("Nasza wiadomość");".

W celu zgłębienia wiedzy odsyłam do:
1. Cookbook
2. API 1.3