MySQL: Reorganizacja kluczy głównych tabeli

Krótki post o tym jak należy postępować gdy chcemy dokonać reogranizacji kluczy głównych tabeli. Tyczy się to tylko tabel, które mają indeks główny numerowany automatycznie. Przykładowo mamy tabelę w której istnieją wpisy dla kluczy głównych: 1,3,5,10, a chcemy ją tak przenumerować, żeby te klucze przyjmowały wartości: 1,2,3,4. Rozwiązanie sprowadza się do 3 zapytań SQL:

ALTER TABLE `users` DROP `id`;
ALTER TABLE `users` AUTO_INCREMENT = 1;
ALTER TABLE `users` ADD `id` int UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY FIRST;

Oczywiście rozwiązanie posiada jedną ogromną wadę: nadaje się do zastosowania tylko tam, gdzie nie mamy relacji z tabelą którą modyfikujemy. Na szczęscie mój obiekt testowy spełniał to założenie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *